Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost ZEN Management s.r.o. se sídlem Křižíkova 212/49, Praha 8, 186 00, IČ: 01381989.  Společnost je plátce DPH. Dále je prodávající.
 2. Prodávaným produktem je předplacení dodávek doplňků stravy na měsíční bázi. Dále jen služba.

 

Předplatné

 1. Smlouva o předplatném vzniká vytvořením objednávky předplatného na livlu.cz
 2. Předplaceným obdobím se rozumí období, na které má zákazník předplacenou službu dodávaní doplňků stravy.
 3. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení produktu na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovatelnou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.
 4. Opakované platby
  1. Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2016, další platba bude stržena 1. 9. 2016).
  2. O tom, že je platba založena jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky uživatel vidí ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit.
  3. Možnosti plateb: platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 5. Ukončení smlouvy o předplatném
  1. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoliv ukončit ve svém uživatelském účtu.
  2. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí nezaplacení předplatného do pěti dní ode dne splatnosti.

 

Dodací podmínky

 1. Cena poštovného není v ceně služby zahrnuta.
 2. Dodání zboží.
  1. Terapii berte celý kalendářní měsíc (např. 1.–31. května), aby na sebe mohly jednotlivé fáze navazovat.
  2. Objedná-li si zákazník službu do 15. kalendářního dne. Bude mu služba doručena ve stejný měsíc do 30. kalendářního dne.
  3. Objedná-li si zákazník službu po 15. kalendářním dni. Bude mu služba doručena následující měsíc do 30. kalendářního dne.
  4. Příklad: Pokud jste objednali do 15. března, stihneme vám zaslat terapii na duben. Pokud jste objednali 16. března, pošleme vám terapii až na květen, jelikož na předcházející měsíc by k vám nedorazila včas.
 3. Prodávající neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění doručení nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Prodávající neodpovídá za pozdní doručení také v případě, kdy zákazník si službu dlouhodobě nepřebírá nebo má vyplněnou nesprávnou adresu doručení, případně zákazník nenahlásil změnu doručovací adresy.

 

Reklamační řízení

 1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z důvodu nedodání služby nebo dodání poškozeného produktu služby.
 2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je třeba zaslat na mail podpora @ livlu .cz
 3. Reklamace je třeba zaslat na adresu: HubHub, Jan Patrman, Panská 2, Praha 1
 4. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 15 kalendářních dní.
 5. Reklamace bude vyřízená znovuzásláním produktu nebo vrácením peněz na platební kartu, ze které byly peníze strženy.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícho, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
 2. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze prodejce  a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to  do odvolání souhlasu.
 3. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. “cookies“ do jeho koncového zařízení tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti. Kupující má možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.
 2. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 3. Jakákoliv komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá po e-mailu.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.
Updating…
 • Žádné produkty v košíku.

Roční období ovlivňuje, jak se cítíme a vypadáme

 

Dostavejte tipy, abyste se celý rok cítili úžasně